Apache Software Foundation Distribution Directory

The directories linked below contain current software releases from the Apache Software Foundation projects. Older non-recommended releases can be found on our archive site.

To find the right download for a particular project, you should start at the project's own webpage or on our project resource listing rather than browsing the links below.

Please do not download from apache.org! If you are currently at apache.org and would like to browse, please visit a nearby mirror site instead.

Projects

Icon Name          Last modified   Size Description
[DIR] axis/ 2022-06-17 08:19 - [DIR] datasketches/ 2022-06-17 08:27 - [DIR] db/ 2022-06-17 08:28 - [DIR] hadoop/ 2022-06-17 08:31 - [DIR] cordova/ 2022-06-17 08:32 - [DIR] ws/ 2022-06-17 08:38 - [DIR] mnemonic/ 2022-06-17 08:46 - [DIR] rya/ 2022-06-17 09:27 - [DIR] santuario/ 2022-06-17 09:27 - [DIR] bahir/ 2022-06-17 09:27 - [DIR] brooklyn/ 2022-06-17 09:32 - [DIR] deltaspike/ 2022-06-17 09:32 - [DIR] ode/ 2022-06-17 09:34 - [DIR] streams/ 2022-06-17 09:35 - [DIR] mahout/ 2022-06-17 09:35 - [DIR] servicemix/ 2022-06-17 09:39 - [DIR] jclouds/ 2022-06-17 09:40 - [DIR] openjpa/ 2022-06-17 09:42 - [DIR] zeppelin/ 2022-06-17 09:48 - [DIR] river/ 2022-06-17 09:48 - [DIR] chemistry/ 2022-06-17 09:48 - [DIR] xerces/ 2022-06-17 09:50 - [DIR] xmlgraphics/ 2022-06-17 09:50 - [DIR] turbine/ 2022-06-17 09:52 - [DIR] usergrid/ 2022-06-17 09:53 - [DIR] portals/ 2022-06-17 09:53 - [DIR] tcl/ 2022-06-17 09:53 - [DIR] hawq/ 2022-06-17 09:53 - [DIR] metamodel/ 2022-06-17 09:53 - [DIR] sqoop/ 2022-06-17 09:54 - [DIR] tajo/ 2022-06-17 09:54 - [DIR] climate/ 2022-06-17 09:54 - [DIR] metron/ 2022-06-17 09:54 - [DIR] sentry/ 2022-06-17 09:54 - [DIR] chukwa/ 2022-06-17 09:54 - [DIR] twill/ 2022-06-17 09:54 - [DIR] eagle/ 2022-06-17 09:54 - [DIR] spamassassin/ 2022-06-17 09:54 - [DIR] lens/ 2022-06-17 09:54 - [DIR] trafodion/ 2022-06-17 09:54 - [DIR] marmotta/ 2022-06-17 09:54 - [DIR] predictionio/ 2022-06-17 09:54 - [DIR] stanbol/ 2022-06-17 09:54 - [DIR] velocity/ 2022-06-17 09:54 - [DIR] vxquery/ 2022-06-17 09:54 - [DIR] forrest/ 2022-06-17 09:54 - [DIR] freemarker/ 2022-06-17 09:54 - [DIR] mesos/ 2022-06-17 09:54 - [DIR] crunch/ 2022-06-17 09:54 - [DIR] oozie/ 2022-06-17 09:54 - [DIR] griffin/ 2022-06-17 09:55 - [DIR] apex/ 2022-06-17 09:55 - [DIR] xalan/ 2022-06-17 09:55 - [DIR] aurora/ 2022-06-17 09:55 - [DIR] falcon/ 2022-06-17 09:55 - [DIR] vcl/ 2022-06-17 09:55 - [DIR] gora/ 2022-06-17 09:55 - [DIR] fluo/ 2022-06-17 09:55 - [DIR] airavata/ 2022-06-17 09:56 - [DIR] pivot/ 2022-06-17 09:56 - [DIR] pig/ 2022-06-17 09:56 - [DIR] bloodhound/ 2022-06-17 09:56 - [DIR] myfaces/ 2022-07-08 12:22 - [DIR] subversion/ 2022-07-08 13:31 - [DIR] clerezza/ 2022-07-11 11:49 - [DIR] tez/ 2022-07-30 03:26 - [DIR] buildr/ 2022-08-03 11:32 - [DIR] reef/ 2022-08-03 15:31 - [DIR] servicecomb/ 2022-08-08 06:17 - [DIR] openwebbeans/ 2022-08-09 10:20 - [DIR] geronimo/ 2022-08-10 08:38 - [DIR] ctakes/ 2022-08-10 10:57 - [DIR] httpcomponents/ 2022-09-03 14:01 - [DIR] nutch/ 2022-09-10 10:19 - [DIR] geode/ 2022-10-10 17:13 - [DIR] yetus/ 2022-10-24 17:37 - [DIR] qpid/ 2022-11-14 12:04 - [DIR] tomcat/ 2022-12-05 12:25 - [DIR] atlas/ 2022-12-07 03:44 - [DIR] ozone/ 2022-12-18 00:51 - [DIR] couchdb/ 2022-12-30 11:49 - [DIR] phoenix/ 2022-12-31 03:52 - [DIR] samza/ 2023-01-13 19:57 - [DIR] creadur/ 2023-01-23 16:53 - [DIR] streampark/ 2023-02-20 02:46 - [DIR] flex/ 2023-02-20 19:55 - [DIR] knox/ 2023-02-24 18:00 - [DIR] juddi/ 2023-02-27 17:15 - [DIR] ambari/ 2023-03-13 05:49 - [DIR] systemds/ 2023-03-13 12:21 - [DIR] james/ 2023-03-23 06:16 - [DIR] fineract/ 2023-03-24 06:14 - [DIR] lucenenet/ 2023-03-30 19:45 - [DIR] flume/ 2023-04-02 13:52 - [DIR] camel/ 2023-04-09 13:17 - [DIR] empire-db/ 2023-04-22 11:10 - [DIR] curator/ 2023-04-28 05:27 - [DIR] drill/ 2023-04-29 02:41 - [DIR] ignite/ 2023-05-04 13:07 - [DIR] pekko/ 2023-05-05 11:24 - [DIR] asterixdb/ 2023-05-09 16:47 - [DIR] synapse/ 2023-05-10 14:30 - [DIR] mina/ 2023-05-10 17:27 - [DIR] openmeetings/ 2023-05-11 05:52 - [DIR] royale/ 2023-05-23 03:04 - [DIR] cayenne/ 2023-05-25 12:14 - [DIR] serf/ 2023-05-31 15:33 - [DIR] any23/ 2023-07-03 10:18 - [DIR] oodt/ 2023-07-03 15:25 - [DIR] eventmesh/ 2023-07-04 11:57 - [DIR] datafu/ 2023-07-05 07:36 - [DIR] jmeter/ 2023-07-11 12:11 - [DIR] tapestry/ 2023-07-16 19:57 - [DIR] echarts/ 2023-07-17 23:25 - [DIR] roller/ 2023-07-30 14:17 - [DIR] guacamole/ 2023-07-31 14:40 - [DIR] linkis/ 2023-08-04 01:05 - [DIR] tinkerpop/ 2023-08-04 16:35 - [DIR] libcloud/ 2023-08-10 04:09 - [DIR] shenyu/ 2023-08-10 23:08 - [DIR] jspwiki/ 2023-08-11 08:13 - [DIR] hive/ 2023-08-14 10:16 - [DIR] bigtop/ 2023-08-21 23:11 - [DIR] ranger/ 2023-08-24 00:09 - [DIR] cloudstack/ 2023-08-28 15:47 - [DIR] kylin/ 2023-08-30 04:20 - [DIR] gobblin/ 2023-08-31 00:45 - [DIR] kudu/ 2023-09-01 05:27 - [DIR] thrift/ 2023-09-02 08:21 - [DIR] unomi/ 2023-09-03 08:32 - [DIR] doris/ 2023-09-04 01:28 - [DIR] juneau/ 2023-09-05 09:59 - [DIR] trafficcontrol/ 2023-09-06 11:58 - [DIR] bookkeeper/ 2023-09-08 05:44 - [DIR] mynewt/ 2023-09-08 05:46 - [DIR] madlib/ 2023-09-08 15:25 - [DIR] directory/ 2023-09-10 01:30 - [DIR] struts/ 2023-09-13 10:15 - [DIR] groovy/ 2023-09-14 06:39 - [DIR] pinot/ 2023-09-14 11:34 - [DIR] hop/ 2023-09-17 06:35 - [DIR] cxf/ 2023-09-18 15:48 - [DIR] karaf/ 2023-09-20 05:24 - [DIR] buildstream/ 2023-09-22 02:42 - [DIR] submarine/ 2023-09-23 10:09 - [DIR] avro/ 2023-09-24 06:47 - [DIR] openwhisk/ 2023-09-25 12:11 - [DIR] age/ 2023-09-25 16:22 - [DIR] spark/ 2023-09-26 01:26 - [DIR] kvrocks/ 2023-09-26 03:57 - [DIR] helix/ 2023-09-29 02:07 - [DIR] celix/ 2023-10-01 06:41 - [DIR] syncope/ 2023-10-02 12:16 - [DIR] solr/ 2023-10-02 16:37 - [DIR] impala/ 2023-10-02 19:57 - [DIR] kafka/ 2023-10-04 01:52 - [DIR] plc4x/ 2023-10-06 13:42 - [DIR] rocketmq/ 2023-10-09 00:27 - [DIR] zookeeper/ 2023-10-09 07:03 - [DIR] causeway/ 2023-10-09 15:09 - [DIR] trafficserver/ 2023-10-10 12:11 - [DIR] netbeans/ 2023-10-10 15:17 - [DIR] sedona/ 2023-10-12 04:52 - [DIR] sis/ 2023-10-12 13:04 - [DIR] inlong/ 2023-10-13 04:09 - [DIR] iotdb/ 2023-10-15 12:34 - [DIR] seatunnel/ 2023-10-15 23:47 - [DIR] dolphinscheduler/ 2023-10-16 22:45 - [DIR] bval/ 2023-10-18 07:48 - [DIR] httpd/ 2023-10-19 06:27 - [DIR] logging/ 2023-10-19 11:13 - [DIR] tika/ 2023-10-20 14:44 - [DIR] shardingsphere/ 2023-10-21 03:44 - [DIR] perl/ 2023-10-21 07:06 - [DIR] olingo/ 2023-10-22 09:31 - [DIR] nuttx/ 2023-10-24 04:44 - [DIR] flagon/ 2023-10-24 18:47 - [DIR] commons/ 2023-10-25 13:49 - [DIR] hbase/ 2023-10-27 21:38 - [DIR] giraph/ 2023-10-30 08:55 - [DIR] jena/ 2023-11-01 13:25 - [DIR] manifoldcf/ 2023-11-01 13:50 - [DIR] brpc/ 2023-11-02 14:31 - [DIR] iceberg/ 2023-11-02 15:57 - [DIR] tomee/ 2023-11-02 16:32 - [DIR] tvm/ 2023-11-03 04:12 - [DIR] cassandra/ 2023-11-04 12:36 - [DIR] pdfbox/ 2023-11-05 08:35 - [DIR] johnzon/ 2023-11-05 16:22 - [DIR] airflow/ 2023-11-06 02:42 - [DIR] daffodil/ 2023-11-06 09:14 - [DIR] skywalking/ 2023-11-06 11:13 - [DIR] kyuubi/ 2023-11-06 11:54 - [DIR] allura/ 2023-11-06 19:37 - [DIR] jackrabbit/ 2023-11-07 05:08 - [DIR] orc/ 2023-11-10 07:21 - [DIR] calcite/ 2023-11-10 12:21 - [DIR] shiro/ 2023-11-12 03:07 - [DIR] uima/ 2023-11-13 05:15 - [DIR] aries/ 2023-11-13 17:05 - [DIR] druid/ 2023-11-14 05:18 - [DIR] hudi/ 2023-11-14 14:46 - [DIR] poi/ 2023-11-16 17:43 - [DIR] accumulo/ 2023-11-16 19:26 - [DIR] singa/ 2023-11-17 05:50 - [DIR] activemq/ 2023-11-17 10:22 - [DIR] incubator/ 2023-11-17 11:44 - [DIR] mxnet/ 2023-11-17 13:19 - [DIR] beam/ 2023-11-17 21:03 - [DIR] ratis/ 2023-11-18 07:09 - [DIR] cocoon/ 2023-11-19 10:58 - [DIR] dubbo/ 2023-11-20 00:03 - [DIR] yunikorn/ 2023-11-20 02:26 - [DIR] parquet/ 2023-11-20 07:37 - [DIR] apisix/ 2023-11-21 04:44 - [DIR] felix/ 2023-11-21 04:53 - [DIR] storm/ 2023-11-22 15:19 - [DIR] superset/ 2023-11-23 00:11 - [DIR] lucene/ 2023-11-23 14:32 - [DIR] carbondata/ 2023-11-25 08:40 - [DIR] ant/ 2023-11-26 12:58 - [DIR] wicket/ 2023-11-26 15:54 - [DIR] opennlp/ 2023-11-27 05:35 - [DIR] nifi/ 2023-11-27 08:42 - [DIR] streampipes/ 2023-11-27 11:52 - [DIR] pulsar/ 2023-11-28 06:38 - [DIR] flink/ 2023-11-28 10:06 - [DIR] arrow/ 2023-11-28 11:25 - [DIR] apr/ 2023-11-28 11:25 - [DIR] archiva/ 2023-11-28 11:25 - [DIR] maven/ 2023-11-28 11:25 - [DIR] ofbiz/ 2023-11-28 11:25 - [DIR] sling/ 2023-11-28 11:25 - [DIR] zzz/ 2023-11-28 12:00 - [TXT] README.html 2018-05-07 01:52 354 [IMG] favicon.ico 2018-11-30 04:44 1.6K [TXT] HEADER.html 2020-10-16 13:46 770